Anvisningsordningen for Københavns Kommuneadministreret af AMC North

Information

Information
Love og regler om anvisningsordningen.
Læs mere

Online registrering

Online registrering
Spar tid og penge med online registrering.
Læs mere

Papir registrering

Papir registrering
Print og send din registrering af ledige lejligheder.
Læs mere

Kontakt

Kontakt
Find ud af, hvordan du kontakter anvisningsordningen.
Læs mere

Love og regler om anvisningsordningen

Information

Københavns Kommune har besluttet at iværksætte anvisningsordningen for Københavns Kommune. Beslutningen er truffet med hjemmel i byfornyelseslovens § 64, stk. 2.

Som ejer af en eller flere private udlejningsejendomme i Københavns Kommune har du pligt til at stille hver 3. ledige lejlighed til rådighed for genhusning i forbindelse med kommunens bygningsfornyelse.
Reglen gælder kun for de ejendomme, hvor der er mindst 6 beboelseslejligheder.

For at anmelde din ledige lejlighed kan du online registrere din lejlighed her på siden eller du kan også printe et skema ud og sende det ind til os.

Du skal anmelde din lejlighed senest to uger efter, at du har modtaget opsigelsen af lejeaftalen eller på anden måde er blevet vidende om, at lejligheden bliver ledig.

Senest to uger efter, at du har anmeldt din lejlighed skal vi meddele om, vi ønsker at benytte lejligheden til kommunal anvisning.

Du kan frit disponere over din lejlighed, hvis vi ikke inden to uger fra anmeldelsen har meddelt dig, at kommunen ønsker at anvise lejligheden.

Har du spørgsmål i forbindelse med registeringen kan du enten ringe på tlf.nr. 33 26 89 82 eller sende en e-mail til .

Nedenfor kan du få flere oplysninger om anvisningsordningen.

Byfornyelsesloven

www.mbbl.dk kan du bl.a. læse mere om reglerne om byfornyelse.